korp! Vironia

Möödub 115 aastat vironus Tõnis Kint´i sünnist

16/08/2011
subscriba pro 2011/I

17. augustil möödub 115 aastat kõige kauem Eesti Vabariigi riigipea ametit pidanud Tõnis Kinti sünnist.

Tõnis Kint sündis Viljandimaal Taevere (praegu Suure-Jaani) vallas põlises Paasioja talus. Mobiliseerituna tsaariaegsesse vene sõjaväkke sõdis ta ohvitserina esimeses maailmasõjas. 1917.a võttis Tõnis Kint osa eesti rahvuslike väeosade loomisest. Ta nägi oma silmaga Viljandis Iseseisvuse manifesti kuulutamist 23. veebruaril 1918.a ning Vabadussõja ajal võitles ta Soomusrongi nr.2 koossseisus.

Tõnis Kint omandas agronoomi elukutse Tartu Ülikoolis, täiendas end mitmes Euroopa riigis ja rakendas oma põllumajanduslikke teadmisi kodutalus. 1920. aastail töötas ta Põllumajandusliku Raamatupidamise Talituses abijuhatajana ja juhatajana. Aastatel 1932- 1938 oli ta Põllutöökoja abi- ja tegevdirektor, 1938-1940 direktor ja riigivolikogu liige.

Küüditamisest pääses ta õnnekombel, varjas end metsas ja sõja ajal töötas talus. 1944. a põgenes Kint  abikaasa ja kahe pojaga Rootsi, kus töötas agronoomina ja asutas Eesti Agronoomide Seltsi.

Aastatel 1953 - 1963 oli Tõnis Kint eksiilvalitsuse põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja, 1963-1970 peaministri asetäitja ja 1971- 1975 Eesti Rahvusnõukogu esimees. Aastatel 1971 – 1990 oli Tõnis Kint Eesti Vabariigi Valitsuse eksiilis peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis. Ta hoidis kõige kauem eesti riigipea ametit ja kaitses meie riikluse järjepidevust.

Tõnis Kint suri 1991.a ja on maetud Stokholmi Metsakalmistule. Talle on 1938.a omistatud Eesti Punase Risti teenetemärgi III klass ja 1983.a-l Poola Taassünni Orden.

Tõnis Kint arendas Paasioja talu näidiskatsetaluks, mõjutades sellega kogu Suure-Jaani ümbruskonda. Temalt on ilmunud mälestusraamatuid, artikleid nii oma erialal kui poliitikavallas. Kogu elu oli ta aktiivne korporatsioonis Vironia. Tõnis Kinti 100. sünniaastapäeva puhul paigutati Paasioja talu elumajale mälestustahvel Suure-Jaani valla ja Tartu Põllumajandusülikooli poolt.

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum korraldab 18. augustil 2011.a kell 13 koos Suure-Jaani vallavalitsusega Tõnis Kinti 115. sünniaastapäevale pühendatud talituse Paasioja talus.

Kontakt: Elle Lees (tel.53409536)