korp! Vironia

Korp! Vironia konvent Tallinnas

Erinevalt Tartu konvendist on iseloomulik suhteliselt kõrge konvendi liikmete keskmine vanus. Põhjusteks on eelkõige paralleelsest töölkäimisest tingitud õpingute venimine ning komme peale õpingute lõpetamist vilistlaskokku minemise asemel mõneks ajaks veel konvendi liikmeks edasi jääda.

Tavalisel nädalal algab Tallinna konvendi ruumides tegevus teisipäeva õhtul kell kuus korralise koosolekuga. Olles end vastaval lehel registreerinud, võetakse istet. Senior, asetanud enda ette Vironia värvidega lipukese, avab peale akadeemilise veerandtunni möödumist kellukest helistades koosoleku, mis olenevalt päevakorra pikkusest ja seeniori võimest koosolekut ohjata kestab nii tund-poolteist.

Peale koosoleku lõppu tähistavat kellahelinat suundub sportlikum osa rahvast spordisaali palli mängima. Koheselt lahkujate kõrval leidub alati grupp vironuseid, kes konventi mõneks ajaks veel õlleklaasi taga juttu puhuma jäävad.

Viroonlased Tallinna konvendihoone ees

Nädala sisse jääb reeglina ka rebasetund, mille täpne toimumisaeg oleneb oldermani ja rebaste vahelisest kokkuleppest. Tavaliselt on see aset leidnud neljapäeva õhtuti. Õpitakse tavasid, aeg-ajalt ka magister cantandi juhtimisel üliõpilaslaule.

Olulisel kohal konvendi elus on igareedesed õlleõhtud. Õlleõhtud toimuvad suhteliselt vaba korra alusel, alates kella kaheksa paiku ja kestes kuni rahval jaksu jätkub. Ruumide väiksusest tingituna jaguneb osalejaskond sageli kaheks grupiks. Osa rahvast istub pika laua taga, osa on koondunud väiksemasse tagaruumi. Hoolimata tõsiasjast, et viisipidamine on enam-vähem samal tasemel kui Vironia alguspäevadel, ilmestavad õlleõhtut arvukad cantused. Et rebased oma elust täit mõnu tunda saaksid, on neil mõnikord ülesandeks esineda väikese kõne või rebaseteatriga mõnel seltsivendade poolt antud teemal.

Tänu aktiivsele magister referendile on taas hoogustunud rebasereferaatide pidamine. Esineda on saanud nii rebased, kui ka majad, kel kunagi referaat esitamata jäänud. Referaate esitatakse reeglina reedeti konvendis sissejuhatusena õlleõhtule.

Tulenevalt akadeemiliste organisatsioonide suhtelisest vähesusest ja territoriaalsest hajutatusest Tallinnas on suhtlemine teiste korporatsioonide ja seltsidega suhteliselt tagasihoidlik. Aeg-ajalt korraldatakse küll ühiseid üritusi, kuid tihedam lävimine puudub. Korp! Sakala ja teiste organisastsioonide konventide teke kesklinna on viimastel aastatel siiski kaasa toonud teineteise õlleõhtute spontaanse külastamise.

Järjekindlalt suureneb Vironia liikmete osakaal Kaitseliidu Tallinna Maleva Akadeemilises Malevkonnas. Olgugi, et ideaalis in corpore Kaitseliitu kuulumisest on asi veel kaugel, on kaitsetahte suurenemise tendents Vironia Tallinna konvendi ridades täiesti olemas.