korp! Vironia

Korp! Vironia konvent Tartus

Tartu üliõpilaselu iseloomustab suur aktiivsus, tegutseb ju siin üheksateist traditsioonilist akadeemilist tudengiorganisatsiooni (korporatsioonid ja seltsid), millele lisanduvad arvukad eriala- ja huviseltsid. Kõik need organisatsioonid korraldavad aegajalt üritusi, millele kutsuvad laiema ringi osavõtjaid.

Tartu tudengielu suurejoonelisim sündmus on 30. aprilli ööl vastu 1. maid toimuv volbriöö, mis on kulminatsiooniks ligi nädal aega kestvatele Tartu tudengite kevadpäevadele. Tava kohaselt on volbriööl Tartus tegutsevate akadeemiliste organisatsioonide konventide uksed avatud kõigile soovijatele, kaasaarvatud ka metsikutele, keda tavaliselt korporatsioonide ja seltside üritustel ei näe. Ka Tartu konvendi uksed on sel ajal avatud külalistele, keda viimastel aastatel on iseäranis arvukalt kohale tulnud. Vironusedki võtavad aktiivselt osa volbriööl toimuvatest üritustest ning käivad teistel külas - on ju meid siin samaaegselt toimuva kommersi tõttu eriti palju kohal.

Loomulikult ei piirdu konvendi tegevus vaid avalikest üritustest osavõtuga. Mitteametlikud koosviibimised on isegi sagedasemad, tihtilugu võib teiste korporatsioonide konventidest leida ees istumas vironusi ja vastupidi. Korraldatakse ühiseid mõõduvõtmisi spordis, peaasjalikult jalg- ja korvpallis.

Naisorganisatsioonidega toimuvatest üritustest on traditsiooniks saanud kevade vastuvõtt korp! Amicitiaga ja sügisene rabamatk korp! Indlaga. Läbikäimine ülejäänud naisorganisatsioonidega toimub samuti ühiste ürituste käigus, mida korraldatakse siis, kui selleks parasjagu mõlemapoolne soov ja võimalus tekib, samuti peab mainima ühiseid tantsukursusi.

Konvendielu on üldjuhul aktiivne siis, kui Tartu Ülikoolis käib õppetegevus, seega septembri algusest kuni detsembri keskpaigani ja veebruari algusest kuni mai lõpuni. Semestri jooksul toimuvad igal nädalal korralised koosolekud, samuti ühised sportimised ja muidu väikesed koosviibimised. Rebased käivad lisaks veel nädalas korra toimuvatel rebas- ja cantustundides, kus õpivad tundma Vironia tavasid ja laule. Tavalised on ka referaattunnid, kus esineja, kelleks võib olla kas viroonlane või mõni omal alal kompetentne inimene, peab loengu teemal, mis oleks huvitav ja hariv ka teiste erialade esindajatele.


Kuid ega suvelgi konvendi tegevus päris soiku jää. Kevade lõppu ja suve algust tähistab aiapidu, millel osalevad peale viroonlaste ka nende kaaslased. Sobivamat kohta selleks, kui kõrvalkrundil asuv Tartu Ülikooli botaanikaaed, on raske leida. Lähitulevikus on siiski plaanis ka oma aia korda tegemine. Õpingud lõpetanud seltsivennad ehk värsked vilistlased korraldavad samuti suve alguses veel ühe toreda ürituse - komitaadi, millega tähistavad oma siirdumist vilistlasmaale. Suve keskel toimub mitmeid koosviibimisi Eesti eri paikades elavate seltsivendade või vilistlaste majades ja suvilates, eesmärgiga ühiselt kenasti aega viita.

Jõulupidu on samuti üritus, millest vironused koos kaaslastega osa võtavad. Hea kombe kohaselt pakutakse sel puhul kuuse all ohtralt süüa ja juua, isegi jõuluvana astub korraks läbi, et kohalolijatele hea käitumise ja ilusa esinemise eest ehk mõni kingikegi poetada.