korp! Vironia

Korp! Vironia sõprusorganisatsioonid

punane-mustKarjalainen Osakunta
www.helsinki.fi/jarj/ko
Tegutseb Helsingis
Asutatud: 28. veebr 1905. a Helsingis

Soomes jagunevad üliõpilased osakondadesse (Osakunta) peamiselt maakondade järgi ning erinevalt eesti üliõpilasorganisastioonidest, kus valdavalt on tegu kas mees- või naisorganisatsioonidega, on osakonnad segaorganisatsioonid. Nii koondubki Karjala osakonna tegevus põhjakarjalaste vaba aja sisustamise ümber. Karjalainen Osakunta juured ulatuvad 16. saj lõppu, mil kõik Ida-Soome, Sava ja Karjala üliõpilased moodustasid ühe tervikulise "rahvuskonna", keda tunti nime all Viburgienses. 1905 jaguneti peamiselt organisatsiooni suuruse tõttu Savo ja Karjala osakondadeks.

Korp! Vironia ja Karjalainen Osakunta vaheline sõprusleping sõlmiti 28. veebruaril 1930. aastal. Peaaegu igal tähtsal Vironia üritusel võib näha Karjala Osakonna värvides üliõpilasi ning ega Vironiaski ei jäeta enamasti kasutamata võimalust külastada meie sõpru teisel pool Soome lahe.

hõbedane-sinineVästmanlands-Dala nation
www.v-dala.se
Tegutseb Uppsalas
Asutatud: 1639. a Uppsalas

Västmanlands-Dala nation on vanim siiani tegutsev natsioon Uppsalas, asutatud 1639 Västmanlandi ja Dalarna maakondade tudengite poolt. Kuna transport oli tol ajal kallis, siis kujunes sellest kohtumispaik maalt tulnud tudengitele, end koduselt tundes säilitati traditsioonid ning arendati seltsielu. V-Dala, nagu teda lühendatult kutsutakse, täidab ka täna seda funktsiooni, kuigi vaid 2/3 liikmetest on nimetatud maakondadest. 4500-ni ulatuva liikmeskonnaga on ta suuruselt teine natsioon Uppsalas, mille tihe üritustekava sisaldab regulaarseid tantsu-ja muusikaõhtuid ning stiilipidusid, millest osa on avatud ka külalistele. Lisaks sellele tegutsevad kõikvõimalikud huviringid, tegeletakse spordiga ning antakse välja oma ajalehte. Spetsiaalne töögrupp tegeleb välistudengitega, abistades neid olmes ning tutvustades Rootsit, Uppsalat ning V-Dalat vahetusüliõpilastele.

Sõprusidemed V-Dala ja Vironia vahel on kujunenud välja ilmselt sellel ajal, kui Vironia peakoondis asus Rootsis. V-Dala on ka Karjalainen Osakunta sõprusorganisatsioon. Käiakse teineteise aastapäevadel Tallinnas ja Uppsalas, aktiivsemad meist on osalenud koos V-Dalaga ka Uppsalas toimuvatel üliõpilaste kevadpäevadel.

roheline-valge-punaneKorp! Selonija
www.selonija.lv
Tegutseb Riias
Asutatud: 24. nov 1880. a Riias
Lipukiri: Draugam T?vijai, Virtute et Fide

Korp! Selonija oli esimene Riia Polütehnikumi juures tegutsenud baltlaste korporatsioon. Tervelt 17 aastat kulus enne kui peamiselt saksa korporatsioonidest koosnev C!C! neid ametlikult tunnustas. Sõprussidemed on kestnud Riia-ajast tänaseni ja selonused on korp! Vironia üritustel oodatud ning igapäevased külalised.

valge-roheline-kuldneKorp! Talavija
www.talavija.lv
Tegutseb Riias
Asutatud: 14. dets 1900. a Riias
Lipukiri: Roku rok?; darbs ce? v?ru

Loetud päevad pärast korp! Vironia asutamist Riias loodud lätlaste korp! oli kolmas baltlaste korp!. Lätlastest üliõpilaste arv Riia Polütehnikumis kasvas kiiresti ja korp! oli talupoegade lastele võimalus sulanduda Riia akadeemilisesse seltsiellu. Korp! Vironiat ja Talavijat seovad juba sajandipikkused sõprussidemed ning koos korp! Selonija peetakse igal aastal 3-e korporatsiooni vahelist korvpalliturniiri.

sinine-valge-rohelineKorp! Arkonia
www.arkonia.pl
Tegutseb Varssavis
Asutatud: 9. mai 1879. a Riias
Lipukiri: Prawd? a prac?

Arkonia on vanuselt teine seni tegutsev korporatsioon Poolas. Korporatsiooni kuldaastateks kujunesid 1920 -1939. 1945 -1990 oli tegevus kodumaal peatatud, kuna kommunistlik võim keelas sedaliiki organisatsioonid kui režiimi ohustavad. Sellele vaatamata toimusid vilistlaste iga-aastased kokkusaamised Varssavis ning Londonis. Taasasutatud 1990. a pärast kommunismi kokkuvarisemist.

Arkonia liikmeskonda kuulusid peaasjalikult poola mõisnike pojad, kes hoidsid aristokraatset, viisakat, taktilitundelist ja peent käitumismaneeri. Arkoonlased ei hoolinud saksa korporatsioonide joomakultusest ja bušikostiteedist, mis sageli kaldusid liialduste poole, ning toetasid soojalt ka teiste väikerahvaste aatelisi taotlusi. Just Arkonia eeskuju ja heatahtlik suhtumine mängis olulist rolli Vironia mentaliteedi väljakujunemisel enne ametlikku kinnitamist. Korp! Arkonia käes oli ka Riia C!C! presiidium õppeaasta 1900/01 sügissemestril, mil ametlikult tunnustati korp! Vironiat teiste Riia korporatsioonide poolt.

roheline-valge-sinineKorp! Welecja
www.welecja.pl
Tegutseb Varssavis
Asutatud: 26. okt 1883. a Riias
Lipukiri: Viribus unitis - suum cuique

1883. a Riia Polütehnikumi juures asutatud, kuid pärast I Maailmasõda Poolas tegevust jätkanud korporatsiooni seovad korp! Vironiaga sõprussidemed Riia C!C! kaudu. Lisaks sõlmiti 24. veebruaril 1936 sõprusleping. Teise maailmasõja aegsed segaduse paiskasid korp! Welecja liikmed laiali mööda maailma. 29. märtsil 2003. a toimus Varssavis Welecja 120. aastapäevale ja aktiivse tegevuse taasalustamisele pühendatud kommerss.

kuldne-must-punaneKorp! Fraternitas Arctica
www.arctica.lv
Tegutseb Riias
Asutatud: 7. nov 1880. a Riias

Lipukiri: P.C.T (Рцы слово твердо)

1880. a Riias asutatud korporatsioon ühendab vene keelt kõnelevaid läti meestudengeid. Frat! Arctica on ainus vene meeskorporatsioon, mis on taastatud pärast Teist maailmasõda. Frat! Arctica ja Vironia vahelised suhted põlvnevad Riia C!C! aegadest, mida on hakatud tasapisi ülessoojendama.

sinine-kuldne-punaneKorp! Concordia Rigensis
www.concordia-rigensis.de
Tegutseb Hamburgis
Asutatud: 29. nov 1869. a Riias
Lipukiri: Wahr und treu – kühn und frei!

Korp! Concordia Rigensis on hetkel üks vanimaid tegutsevaid baltisaksa tudengiorganisatsioone. Pärast teisest maailmasõjast tingitud pausi jätkati tegevust 1956. aastal Hamburgis. Peamiselt kohtutakse iga-aastasel suurel balti-saksa korporatsioonide ühispeol, Balti Rahvaste Kommersil, mis toimub järgemööda Eestis, Lätis, Poolas ja Saksamaal.