korp! Vironia

Tartu konvendi valvegraafik

Valvet korraldab Tartu s/s major domus

Valvegraafik on paberkandjal kättesaadav konvendis ning elektroonsel kujul siseveebis.